Gymnastikudvalg

Ravsted Ungdoms-

og Idrætsforening

Gymnastikudvalget


Gymnastikudvalget består af:


  • Formand: Randi Dahlmann Carstensen tlf: 28 44 50 20
  • Udvalgsmedlem: Helene Petersen
  • Udvalgsmedlem: Lone Uth Eschelsen
  • Udvalgsmedlem: Janni Clemmensen


Ravsted Ungdoms- og Idrætsforening - Ravsted Hovedgade 58, 6372 Bylderup-Bov - Tlf. 25 77 71 50