Generalforsamling 2017

Ravsted Ungdoms- og Idrætsforening har afholdt generalforsamling, hvor 25 mennesker deltog.


På generalforsamlingen blev der traditionen tro uddelt to pokaler; RUI´s vandrepokal gik til Katri Ommen og med overrækkelsen fik hun bl.a. ordene at hun var en smilende rollemodel, en super nytænkende instruktør, der altid er velforberedt. 


Jan Schrøders Mindepokal gik til traktortrækudvalget. Grunden til at de fik pokalen var, at de er en flok unge mennesker der viser initiativ. De har mange nye ideer, de er ildsjæle med interesse for traktortræk og RUI!


Formanden for fodboldudvalget lagde i sin beretning vægt på at det havde været et forrygende fodboldår, helt nede fra de yngste til de ældste.

 

I gymnastikkens verden har det været et turbulent år, der blev udfordret af, at der blev skiftet udvalgsformand 3 gange, men alligevel, pga. af et super godt samarbejde i udvalget, endte det med en rigtig god gymnastikopvisning, med 110 gymnaster.

Formanden for gymnastikken gjorde også opmærksom på, at formanden for RUI, Lone Uth, havde 35 års jubilæum i gymnastikkens verden. Der blev bl.a. sagt, at Lone aldrig overlod noget til tilfældighederne, og at ingen kunne nå Lone til sokkeholderne.


Badminton har også haft en god sæson. Der har de tidligere år ikke rigtig været nogen aktivitet, men i år var der 5 hold.


Løb startede ud med en fast løbedag hver uge, men der var næsten ingen opbakning, og de prøvede derfor noget nyt. De meldte sig til CrossLøb, hvilket gik rigtig godt. En løber fra RUI kom hjem med 2 bronzemedaljer i løbet af sæsonen.


Sekretæren for RUI fortalte om den nye hjemmeside der er blevet lavet for idrætsforeningen; www.ravsted-ui.dk.


Traktortræk formanden fortalte at 2016 havde været et spændende år, hvor de var løbet ind i nogle udfordringer. Bl.a. var der DM i traktortræk samme weekend, som RUI afholdte trækket. I 2017 vil der komme en masse nye tiltag; bl.a. bliver datoen rykket til sidste weekend i august.


Der var 12 på valg i bestyrelsen og i de forskellige udvalg. Alle pladser blev besat.


Formanden lagde i sin beretning og i sine afsluttende ord vægt på at RUI ca. bruger 100 frivillige til forskellige arrangementer i løbet af et år. Uden al den frivillige hjælp var der mange ting der ikke ville kunne lade sig gøre.


RUI takker deres sponsorer, Ravsted Børneunivers, Ravsted Idrætscenter, Bylderup Hallen, BBI og Øster Højst for et godt samarbejde. Alle trænere skal have stor ros for deres indsats, uden dem ville vi ikke have nogen idræt i Ravsted.


Ravsted Ungdoms- og Idrætsforening - Ravsted Hovedgade 58, 6372 Bylderup-Bov - Tlf. 25 77 71 50